En cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos dea a través do sitio web http://viaxaocourel.es, serán tratados de forma confidencial e pasarán a formar parte do contido desta web, propiedade da Asociacion Xuvenil Buracadas Grellas . Os seus datos persoais serán utilizados unicamente para establecer o contacto con Vostede, e para o envío de futuras comunicacións comerciais que lle puidesen ser do seu interese.

Así mesmo informámoslle que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, enviando unha carta xunto coa fotocopia do seu DNI, á seguinte dirección:

Asociacion Xuvenil Buraca das Grellas

Teixeira do Courel nº22

27324 Folgoso do Courel

Asociación Xuvenil Buraca das Grellas informa que http://viaxaocourel.es. non utiliza cookies persoais dos equipos dos visitantes. 

Dende a Asociación Xuvenil Buraca das Grellas non nos facemos responsables da total veracidade e exactitude dos mapas que poda descargar desta web , nin de que os sendeiros esten en boas condicións. As nosas indicacións son orientativas e aconsellamos ó visitante que lle faga máis caso ós sentidos que ó GPS. Sempre e mellor consultarnos en caso de dúbida. Tampouco nos facemos responsables do mal uso da información ou accidente nestas rutas, e describimos toda está información meramente orientativa.

A cumplimentación dos formularios e comentarios incluídos no sitio web, implica o consentimento expreso do Usuario á inclusión dos seus datos  no contido desta web.

http://buracadasgrellas.es