Esta páxina está elaborada por rapaces/as do Courel, durante meses percorremos o concello facendo visitas a lugares interesantes, falando coa xente, camiñando polos sendeiros.. e elaborando unha prioridades para guiar ó visitante nesta Fermosa zona de Galicia. Todo isto para presentar unha seríe de opción a outros mozos que queiran coñecer esta zona digna de coñecer.

Existe moita máis información que a que podemos atopar eiqui , incluso se pode quedar cativa para o bo coñecedor, pero entendemos que esta é de gran uso para os visistantes en xeral e para axudar a pranificar mellor a túa viaxe. Consulta as pretensións xerais desta web

              Vistas do Courel desde "A Cotela", Meiraos


   

        Á NOVA MOCEDADE 

    

AGALLOPA agallota cabalo novo   

atrouxa a sebe do pobo    

agallota cabalo alto    

ralva todo dun salto    

guinda cancelos    

torre-penedos    

ichós ó estreito    

cun home solo pecho no meio do muro vello e dil mesmo    

feito    

pincha no val    

agallota dobra abre ancho camiño real.   

  Poema de U. Novoneyra, á Mocidade.